Bilgiler


Formül : C2HCl3

AMB: 280 KG’LIK VARİL

Kullanım Alanları :

Tatlı Bir Kokuya Sahip Yanmaz Bir Sıvıdır.Trikloroetilenin kimyasal bileşimi, endüstriyel bir solvent olarak yaygın olarak kullanılan bir halokarbondur. Tatlı bir kokuya sahip, açık yanıcı olmayan bir sıvıdır.