Bilgiler


FORMÜL:  K2Cr2O7

 AMB: 25 KG TORBA

 Potasyum dikromat, en yaygın olarak çeşitli laboratuvar ve endüstriyel uygulamalarda oksitleyici bir ajan olarak kullanılan yaygın bir inorganik kimyasal reaktiftir. Tüm altı değerli krom bileşiklerinde olduğu gibi, akut ve kronik olarak sağlığa zararlıdır.