Bilgiler


FORMÜL: BaCo3

AMB: 25 KG TORBA

Baryum karbonat, perlit olarak da bilinir, sıçan zehirinde, tuğlalarda, seramik sırlarda ve çimentoda kullanılan kimyasal bir bileşiktir.